STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Konsultacja
w przypadku kontynuacji leczenia koszt konsultacji jest odliczany od kolejnej wizyty
50 - 100zł
Konsultacja implantologiczna
w przypadku kontynuacji leczenia koszt konsultacji jest odliczany od kolejnej wizyty
100zł
Wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym Gradia, Tetric
małe: 120zł
średnie: 160zł
duże: 200zł
odbudowa zęba: 250zł
Odbudowa kąta zęba siecznego
150 - 200zł
Lakierowanie wszystkich zębów
200zł
Profilaktyka próchnicy - lakowanie - (1 ząb)
50zł
Leczenie próchnicy bez borowania (cena za 1 ubytek)
200zł
Zdjęcie RTG
30zł
Znieczulenie
20zł
Stomatologia estetyczna
USŁUGA
CENA
Wybielanie zębów metoda nakładową
700zł
Wybielanie zębów martwych (1 ząb)
150zł
Piaskowanie zębów
150zł
Piaskowanie + scaling
200zł
Endodoncja
USŁUGA
CENA
Wypełnienie kanału czasowe
60zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
W ZĘBIE JEDNOKANAŁOWYM
300zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
W ZĘBIE WIELOKANAŁOWYM - ZA KAŻDY KANAŁ
200zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
usunięcie narzędzia w trakcie leczenia
200-400zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
usunięcie złamanego narzędzia - spoza gabinetu, jako jedyna procedura
800zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
zamknięcie perforacji Pro Root MTA
200zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
procedura reendo (powtórne leczenie kanałowe)
200zł
Leczenie resorpcji
100zł
Periodontologia
USŁUGA
CENA
USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SKALING)
150zł
Płukanie kieszonki + lek
80zł
Kiretaż zamknięty (1 KWADRANT)
400zł
Kiretaż otwarty (1 KWADRANT)
600zł
Przeszczep dziąsła
1.000zł
Przeszczep łącznotkankowy
1.000zł
Protetyka
USŁUGA
CENA
Proteza całkowita
600zł
Proteza szkieletowa
1.300zł
Proteza całkowita natychmiastowa
700zł
Proteza częściowa do 2 zębów
400zł
Proteza częściowa do 5 zębów
500zł
PROTEZA Z KOPOLIMERU
1.900zł
Korona metalowo-porcelanowa z brzegiem margin (wykończenie brzegu dziąsłowego w porecelanie)
750zł
Korona pełnoceramiczna
1.500zł
Implantologia, implantoprotetyka, chirurgia okołoimplantacyjna
USŁUGA
CENA
Wszczepienie implantu Anykos C/X
3.000zł
Wszczepienie implantu V3
3.000zł
Wszczepienie implantu C1
2.500zł
Korona metalowo-porcelanowa na implancie C1
2.000zł
Korona metalowo-porcelanowa na implancie Ankylos C/X, V3
2.500zł
Korona pełnoceramiczna na implancie C1
2.500zł
Korona pełnoceramiczna na implancie Ankylos C/X, V3
3.000zł
Lokator, zatrzask kulkowy
800zł
Podniesienie dna zatoki metoda otwartą
2.000zł
Podniesienie dna zatoki metoda zamkniętą
500 - 1.000zł
WSZCZEPIENIE BLOKU KOSTNEGO
1.500zł
Sterowana regeneracja kości + cena materiału (faktura do wglądu)
1.000zł
Rozszczepienie wyrostka
1.000zł
LATERALIZACJA NERWU
2.000zł
Chirurgia stomatologiczna i szczękowa
USŁUGA
CENA
USUNIĘCIE ZĘBA W ODCINKU PRZEDNIM
100 - 150zł
Usunięcie zęba trudnego (nietypowa budowa anatomiczna, stłoczenie, zniszczenie próchnicowe)
150 - 250zł
Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie
300zł
Dłutowanie wewnątrzzębodołowe
300zł
Dłutowanie zewnątrzzębodołowe (operacyjne usunięcie zęba)
600 - 800zł
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZĘBA PRZEDNIEGO
600zł
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZĘBA BOCZNEGO
800zł
Cystectomia - usunięcie torbieli wraz z diagnostyką hist - pat zmiany
600zł + 60zł badanie hist-pat
Nacięcie wewnątrzuszne ropnia
150zł
Nacięcie zewnątrzustne ropnia
400zł
Szynowanie zębów - do 4 zębów
200zł
Szynowanie zębów - powyżej 4 zębów
400zł + szyna
Repozycja zwichniętego zęba
50zł

Dbając o wysoką jakość świadczonych przez Nas usług, -(przeprowadzając je z najlepszą wiedzą i z wykorzystaniem najlepszych materiałów, sprzętu oraz osiągnięć współczesnej stomatologii)- ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z czym udzielamy Naszym Pacjentom gwarancji na wykonywane przez nas usługi.

GWARANCJA OBEMUJE:

 • Wypełnienia zębów – 2 lata (wypełnienia przyszyjkowe 1 rok),
 • Wypełnienie zębów mlecznych – 6 miesięcy,
 • Pierwotne leczenie kanałowe – 2 lata,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 2 lat,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 2 lata,
 • Oprotezowanie na implancie - 2 lata,
 • W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

Warunkiem pełnej gwarancji, są regularne wizyty kontrolne, odbywające się w półrocznych odstępach lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Warunkiem koniecznym jest także utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac protetycznych nieodebranych przez pacjenta w terminie wyznaczonym przez lekarza stomatologa,
 2. Prac tymczasowych – protezy natychmiastowe, korony i mosty tymczasowe,
 3. Prac, które  zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece pacjenta.
 4. Pierwotnego leczenia endodontycznego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie (np. zmiany okołowierzchołkowe),
 5. Ponownego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo),
 6. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych brakow zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesiecy.
 7. Jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponowanie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia w wyniku:

 1. Samodzielnie naprawianych prac protetycznych (np. samodzielne klejenie, odkształcenie).
 2. Wykonanie korekt, naprawy lub zmiany w innych gabinetach stomatologicznych.
 3. Niedostatecznej higieny jamy ustnej.
 4. Urazów mechanicznych.
 5. Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 6. Nieprzestrzegania zaleceń lekarza oraz niestawienie się na wizytach kontrolnych.
 7. Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii. W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.