PROFILAKTYKA
USŁUGA
CENA
Usunięcie kamienia nazębnego
200zł
Usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie
250zł
Lakierowanie zębów
200zł
DIAGNOSTYKA
USŁUGA
CENA
Konsultacja
(porada lekarska, wystawienie recepty)
150zł
Pierwsza wizyta
(badanie stomatologiczne, konsultacja specjalistyczna, plan leczenia z kosztorysem)
200zł
Zdjęcie pantomograficzne
(zawsze wykonywane na pierwszej wizycie)
100zł
Pojedyncze zdjęcie jednego zęba
30zł
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe
50zł
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych
100zł
Symulacja wyników leczenia
(Wax up, Mock up, opis leczenia z kosztorysem)
1.000zł
Symulacja wyników leczenia dla odc. przedniego
(Wax up, Mock up, opis leczenia z kosztorysem)
600zł
Modele diagnostyczne
200zł
Analiza zwarcia
300zł
Endodoncja
USŁUGA
CENA
Leczenie kanałowe pod mikroskopem pierwotne
zęba jednokanałowego
700zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem pierwotne
zęba dwukanałowego
800zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem pierwotne
zęba trzy i więcej kanałowego
900 - 1.200zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
usunięcie złamanego narzędzia/wkładu
800zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
procedura powtórnego leczenia kanałowego
do ceny zęba dodatkowo
300zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
zamknięcie perforacji
do ceny zęba dodatkowo
300zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
wypełnienie wsteczne
300zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Leczenie resorpcji
do ceny zęba dodatkowo
400zł
Dodatkowa wizyta w przebiegu leczenia endodontycznego
300zł
Stomatologia estetyczna
USŁUGA
CENA
Wybielanie zębów metoda nakładkową
900zł
Wybielanie pojedynczych zębów po leczeniu endodontycznym
300zł
Licowanie zęba kompozytem (bonding)
500zł
Stomatologia zachowawcza
USŁUGA
CENA
Wypełnienie estetyczne kompozytowe
wizyta obejmuje znieczulenie
250 - 350zł
Odbudowa zęba na włóknie szklanym
500 - 600zł
Opatrunek leczniczy w zębie stałym
250zł
Odbudowa zrębu korzenia zęba przed
leczeniem endodontycznym
250zł
Chirurgia stomatologiczna
USŁUGA
CENA
Konsultacja chirurgiczna
200zł
Ekstrakcja ZĘBA
od 300zł
Dłutowanie wewnątrzzębowe
400zł
Dłutowanie zewnątrzzębowe
900 - 1.000zł
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZĘBA
1.200zł
Wycięcie kaptura dziąsłowego
przy utrudnionym wyrwaniu zęba ósmego
300zł
Nacięcie ropnia
300zł
PODCIĘCIE WĘDZIDŁA
300zł
Repozycja zwichniętego zęba
400zł
Kortykotomia
1.000zł
Cystektomia
500zł
Implantologia, implantoprotetyka, chirurgia okołoimplantacyjna
USŁUGA
CENA
Konsultacja implantologiczna
200zł
Wszczepienie implantu V3 i Ankylos C/X
3.000zł
Korona metalowo-porcelanowa na implancie Ankylos C/X, V3
3.000zł
Korona pełnoceramiczna na implancie Ankylos C/X, V3
4.000zł
Element retencyjny na implancie - lokator, zatrzask kulkowy
1.500zł
Podniesienie dna zatoki metoda otwartą
(+ koszt użytego materiału)
2.000zł
Podniesienie dna zatoki metoda zamkniętą
(+ koszt użytego materiału)
1.000zł
WSZCZEPIENIE BLOKU KOSTNEGO
(pobranego od Pacjenta)
1.500zł
Sterowana regeneracja kości
(+ koszt użytego materiału)
1.000zł
Rozszczepienie wyrostka
1.000zł
LATERALIZACJA NERWU
2.000zł
Protetyka
USŁUGA
CENA
Proteza całkowita, częściowa
1.000zł
Proteza szkieletowa
2.000zł
PROTEZA ELASTYCZNA Z KOPOLIMERU
2.000zł
Korona metalowo-porcelanowa z estetycznym
brzegiem margin
1.000zł
Korona pełnoceramiczna
1.600zł
Korona nanohybrydowa
1.200zł
Endokorona nanohybrydowa
1.400zł
Endokorona ceramiczna
1.600zł
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium
200zł
Korona tymczasowa z indeksu
100zł
Zdjęcie korony
100zł
Cementowanie korony z innego gabinetu
200zł
Wkład koronowo-korzeniowy
400zł
Wkład koronowo-korzeniowy ze złota
cena ustalana indywidualnie
Elementy retencyjne precyzyjne
cena ustalana indywidualnie
Podścielenie protezy
500zł
Naprawa protezy
cena ustalana indywidualnie
Most AET
900zł
Choroby stawu skroniowo-żuchwowego, zaburzenia zgryzu, okluzja
USŁUGA
CENA
Szyna relaksacyjna
600zł
Deprogramator
500zł
Analiza zwarcia
300zł
Modele diagnostyczne
200zł
Ekwilibracja
200zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych
100zł
PERIODONTOLOGIA
USŁUGA
CENA
Płukanie kieszonki i aplikacja leku
200zł
Kiretaż zamknięty (1 KWADRANT)
500zł
Kiretaż otwarty (1 KWADRANT)
900zł
Przeszczep dziąsła
1.000zł
Przeszczep łącznotkankowy
1.000zł
Pokrycie recesji
500zł - 1.000zł
chirurgiczne wydłużenie korony zęba
400zł - 600zł
Szynowanie rozchwianych zębów
(za jeden punkt)
250zł

Dbając o wysoką jakość świadczonych przez Nas usług, -(przeprowadzając je z najlepszą wiedzą i z wykorzystaniem najlepszych materiałów, sprzętu oraz osiągnięć współczesnej stomatologii)- ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z czym udzielamy Naszym Pacjentom gwarancji na wykonywane przez nas usługi.

GWARANCJA OBEMUJE:

 • Wypełnienia zębów – 2 lata,
 • Pierwotne leczenie kanałowe – 2 lata,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 1 rok,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 1 rok,
 • Oprotezowanie na implancie - 1 rok,
 • W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

Warunkiem pełnej gwarancji, są regularne wizyty kontrolne, odbywające się maksymalnie w półrocznych odstępach lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Warunkiem koniecznym jest także wykonywanie profesjonalnej higienizacji zębów w naszym gabinecie, tj. skaling i piaskowanie zębów, maksymalnie co 6 miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac protetycznych nieodebranych przez Pacjenta w terminie wyznaczonym przez lekarza stomatologa,
 2. Prac tymczasowych – protezy natychmiastowe, korony i mosty tymczasowe,
 3. Prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece Pacjenta.
 4. Pierwotnego leczenia endodontycznego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie (np. zmiany okołowierzchołkowe),
 5. Ponownego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo),
 6. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych brakow zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesiecy.
 7. Protez z KOPOLIMERU
 8. Jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponowanie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia w wyniku:

 1. Samodzielnie naprawianych prac protetycznych (np. samodzielne klejenie, odkształcenie).
 2. Wykonanie korekt, naprawy lub zmiany w innych gabinetach stomatologicznych.
 3. Niedostatecznej higieny jamy ustnej.
 4. Urazów mechanicznych.
 5. Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 6. Nieprzestrzegania zaleceń lekarza oraz niestawienie się na wizytach kontrolnych.
 7. Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii. W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.