STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
USŁUGA
CENA
Konsultacja
100zł
Wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym typu Gradia
+ ew. koszt znieczulenia oraz podkładu
małe: 180zł
średnie: 220zł
duże: 250zł
Odbudowa zęba na włóknie szklanym
400-600zł
Lakierowanie wszystkich zębów
200zł
Zdjęcie RTG punktowe
30zł
Zdjęcie rtg skrzydłowo-zgryzowe
50zł
Zdjęcie RTG pantomograficzne
100zł
Znieczulenie
20zł
Stomatologia estetyczna
USŁUGA
CENA
Licowanie zęba kompozytem (bonding)
500zł
Wybielanie zębów metoda nakładkową
850zł
Wybielanie zębów martwych (1 ząb)
200zł
Piaskowanie + usunięcie kamienia nazębnego (skaling)
250zł
Endodoncja
USŁUGA
CENA
Wypełnienie kanału czasowe
100zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
zęba jednokanałowego
600zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
zęba dwukanałowego
700zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
zęba trzy i więcej kanałowego
800 - 1.000zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
usunięcie złamanego narzędzia
200zł - 800zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
procedura reendo (powtórne leczenie kanałowe) za ząb
300zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
zamknięcie perforacji
200zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
wypełnienie wsteczne
200zł
Leczenie resorpcji
200zł
Periodontologia
USŁUGA
CENA
USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SKALING)
200zł
USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SKALING) + PIASKOWANIE
250zł
Płukanie kieszonki + lek
150zł
Kiretaż zamknięty (1 KWADRANT)
500zł
Kiretaż otwarty (1 KWADRANT)
900zł
Przeszczep dziąsła
1.000zł
Przeszczep łącznotkankowy
1.000zł
Pokrywanie recesji
500zł - 1.000zł
chirurgiczne wydłużenie korony zęba
400zł - 600zł
Szynowanie zębów
(Cena za jedną przestrzeń międzyzębową)
200zł
Protetyka
USŁUGA
CENA
Proteza całkowita, częściowa
900zł
Proteza całkowita natychmiastowa
1.000zł
Proteza szkieletowa
1.900zł
PROTEZA Z KOPOLIMERU
1.900zł
Element retencyjny - zasuwa
700zł
Element retencyjny - zatrzask kulkowy
700zł
Element retencyjny - zatrzask belka
1.500zł
Korona metalowo-porcelanowa z brzegiem margin (wykończenie brzegu dziąsłowego w porcelanie)
1.000zł
Korona pełnoceramiczna
1.500zł
Wkład koronowo-korzeniowy
400zł
Wkład koronowo-korzeniowy ze złota prosty
cena ustalana indywidualnie
Wkład koronowo-korzeniowy ze złota złożony
cena ustalana indywidualnie
Wax up
cena ustalana indywidualnie
Mock up
cena ustalana indywidualnie
Most AET
900zł
Choroby stawu skroniowo-żuchwowego, zaburzenia zgryzu, okluzja
USŁUGA
CENA
Szyna relaksacyjna
600zł
Deprogramator
500zł
Analiza zwarcia
200zł
Modele diagnostyczne
150zł
Ekwilibracja
200zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych
100zł
Implantologia, implantoprotetyka, chirurgia okołoimplantacyjna
USŁUGA
CENA
Konsultacja implantologiczna
150zł
Wszczepienie implantu V3 i Ankylos C/X
3.000zł
Korona metalowo-porcelanowa na implancie Ankylos C/X, V3
2.900zł
Korona pełnoceramiczna na implancie Ankylos C/X, V3
4.000zł
Element retencyjny na implancie - lokator, zatrzask kulkowy
1.500zł
Podniesienie dna zatoki metoda otwartą
(+ koszt użytego materiału)
2.000zł
Podniesienie dna zatoki metoda zamkniętą
(+ koszt użytego materiału)
1.000zł
WSZCZEPIENIE BLOKU KOSTNEGO
(pobranego od Pacjenta)
1.500zł
Sterowana regeneracja kości
(+ koszt użytego materiału)
1.000zł
Rozszczepienie wyrostka
1.000zł
LATERALIZACJA NERWU
2.000zł
Chirurgia stomatologiczna
USŁUGA
CENA
USUNIĘCIE ZĘBA
od 200zł
Dłutowanie wewnątrzzębodołowe
od 300zł
Dłutowanie zewnątrzzębodołowe (operacyjne usunięcie zęba)
800zł - 1.000zł
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZĘBA
1.000zł
Nacięcie ropnia
200zł
Podcięcie wędzidełka
200zł
Repozycja zwichniętego zęba
300zł
Kortykotomia
500zł - 1.000zł

Dbając o wysoką jakość świadczonych przez Nas usług, -(przeprowadzając je z najlepszą wiedzą i z wykorzystaniem najlepszych materiałów, sprzętu oraz osiągnięć współczesnej stomatologii)- ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z czym udzielamy Naszym Pacjentom gwarancji na wykonywane przez nas usługi.

GWARANCJA OBEMUJE:

 • Wypełnienia zębów – 2 lata,
 • Pierwotne leczenie kanałowe – 2 lata,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 1 rok,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 1 rok,
 • Oprotezowanie na implancie - 1 rok,
 • W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

Warunkiem pełnej gwarancji, są regularne wizyty kontrolne, odbywające się maksymalnie w półrocznych odstępach lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Warunkiem koniecznym jest także wykonywanie profesjonalnej higienizacji zębów w naszym gabinecie, tj. skaling i piaskowanie zębów, maksymalnie co 6 miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac protetycznych nieodebranych przez Pacjenta w terminie wyznaczonym przez lekarza stomatologa,
 2. Prac tymczasowych – protezy natychmiastowe, korony i mosty tymczasowe,
 3. Prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece Pacjenta.
 4. Pierwotnego leczenia endodontycznego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie (np. zmiany okołowierzchołkowe),
 5. Ponownego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo),
 6. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych brakow zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesiecy.
 7. Protez z KOPOLIMERU
 8. Jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponowanie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia w wyniku:

 1. Samodzielnie naprawianych prac protetycznych (np. samodzielne klejenie, odkształcenie).
 2. Wykonanie korekt, naprawy lub zmiany w innych gabinetach stomatologicznych.
 3. Niedostatecznej higieny jamy ustnej.
 4. Urazów mechanicznych.
 5. Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 6. Nieprzestrzegania zaleceń lekarza oraz niestawienie się na wizytach kontrolnych.
 7. Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii. W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.