Cennik

Cennik usług stomatologicznych

PROFILAKTYKA

USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO

200 zł

USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO + PIASKOWANIE

250 zł

LAKIEROWANIE ZĘBÓW

200 zł

DIAGNOSTYKA

KONSULTACJA

150 zł

(porada lekarska, wstawienie recepty)

PIERWSZA WIZYTA

200 zł

(badanie stomatologiczne, konsultacja specjalistyczna, plan leczenia z kosztorysem)

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE

100 zł

(zawsze wykonywane na pierwszej wizycie)

POJEDYNCZE ZDJĘCIE JEDNEGO ZĘBA

30 zł

ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE

50 zł

ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

100 zł

SYMULACJA WYNIKÓW LECZENIA

1.000 zł

(wax up, mock up, opis leczenia z kosztorysem)

SYMULACJA WYNIKÓW LECZENIA DLA ODC. PRZEDNIEGO

600 zł

(wax up, mock up, opis leczenia z kosztorysem)

MODELE DIAGNOSTYCZNE

200 zł

ANALIZA ZWARCIA

300 zł

ENDODONCJA

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

700 zł

pierwotne zęba jednokanałowego

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

800 zł

pierwotne zęba dwukanałowego

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

900-1.200 zł

pierwotne zęba trzy i więcej kanałowego

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

800 zł

usunięcie złamanego narzędzia/wkładu

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

300 zł

procedura powtórnego leczenia kanałowego do ceny zęba dodatkowo

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

300 zł

zamknięcie perforacji do ceny zęba dodatkowo

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

300 zł

wypełnienie wsteczne

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

400 zł

leczenie resorpcji do ceny zęba dodatkowo

DODATKOWA WIZYTA W PRZEBIEGU LECZENIA ENDODONTYCZNEGO

300 zł

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

WYBIELANIE ZĘBÓW METODA NAKŁADKOWĄ

900 zł

WYBIELANIE POJEDYNCZYCH ZĘBÓW PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM

300 zł

LICOWANIE ZĘBA KOMPOZYTEM (BONDING)

500 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

WYPEŁNIENIE ESTETYCZNE KOMPOZYTOWE

250-350 zł

wizyta obejmuje znieczulenie

ODBUDOWA ZĘBA NA WŁÓKNIE SZKLANYM

500-600 zł

OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE STAŁYM

250 zł

ODBUDOWA ZRĘBU KORZENIA ZĘBA PRZED LECZENIEM ENDODONTYCZNYM

250 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

KONSULTACJA CHIRURGICZNA

200 zł

EKSTRAKCJA ZĘBA

od 300 zł

DŁUTOWANIE WEWNĄTRZZĘBOWE

400 zł

DŁUTOWANIE ZEWNĄTRZZĘBOWE

900-1.000 zł

RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZĘBA

1.200 zł

WYCIĘCIE KAPTURA DZIĄSŁOWEGO

300 zł

przy utrudnionym wyrwaniu zęba ósmego

NACIĘCIE ROPNIA

300 zł

PODCIĘCIE WĘDZIDŁA

300 zł

REPOZYCJA ZWICHNIĘTEGO ZĘBA

400 zł

KORTYKOTOMIA

1.000 zł

CYSTEKTOMIA

500 zł

IMPLANTOLOGIA, IMPLANTOPROTETYKA, CHIRURGIA OKOŁOIMPLANTACYJNA

KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA

200 zł

WSZCZEPIENIE IMPLANTU V3 I ANKYLOS C/X

3.000 zł

KORONA METALOWO-PORCELANOWA NA IMPLANCIE ANKYLOS C/X, V3

3.000 zł

KORONA PEŁNOCERAMICZNA NA IMPLANCIE ANKYLOS C/X, V3

4.000 zł

ELEMENT RETENCYJNY NA IMPLANCIE - LOKATOR, ZATRZASK KULKOWY

1.500 zł

PODNIESIENIE DNA ZATOKI METODA OTWARTĄ

2.000 zł

+ koszt użytego materiału

PODNIESIENIE DNA ZATOKI METODA ZAMKNIĘTĄ

1.000 zł

+ koszt użytego materiału

WSZCZEPIENIE BLOKU KOSTNEGO

1.500 zł

pobranego od pacjenta

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

1.000 zł

+ koszt użytego materiału

ROZSZCZEPIENIE WYROSTKA

1.000 zł

LATERALIZACJA NERWU

2.000 zł

PROTETYKA

PROTEZA CAŁKOWITA, CZĘŚCIOWA

1.200 zł

PROTEZA SZKIELETOWA

2.500 zł

PROTEZA ELASTYCZNA Z KOPOLIMERU

3.000 zł

KORONA METALOWO-PORCELANOWA Z ESTETYCZNYM BRZEGIEM MARGIN

1.200 zł

KORONA PEŁNOCERAMICZNA

1.600 zł

KORONA NANOHYBRYDOWA

1.200 zł

ENDOKORONA NANOHYBRYDOWA

1.400 zł

ENDOKORONA CERAMICZNA

1.600 zł

KORONA TYMCZASOWA WYKONANA W LABORATORIUM

200 zł

KORONA TYMCZASOWA Z INDEKSU

100 zł

KORONA TYMCZASOWA Z INDEKSU

100 zł

CEMENTOWANIE KORONY Z INNEGO GABINETU

200 zł

WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY

400 zł

WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZE ZŁOTA

wycena indywidualna

ELEMENTY RETENCYJNE PRECYZYJNE

wycena indywidualna

PODŚCIELENIE PROTEZY

500 zł

NAPRAWA PROTEZY

wycena indywidualna

MOST AET

900 zł

CHOROBY STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO, ZABURZENIA ZGRYZU, OKLUZJA

SZYNA RELAKSACYJNA

600 zł

DEPROGRAMATOR

500 zł

ANALIZA ZWARCIA

300 zł

MODELE DIAGNOSTYCZNE

200 zł

EKWILIBRACJA

200 zł

RTG STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

100 zł

PERIODONTOLOGIA

PŁUKANIE KIESZONKI I APLIKACJA LEKU

200 zł

KIRETAŻ ZAMKNIĘTY (1 KWADRANT)

500 zł

KIRETAŻ OTWARTY (1 KWADRANT)

900 zł

PRZESZCZEP DZIĄSŁA

1.000 zł

PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY

1.000 zł

POKRYCIE RECESJI

500-1.000 zł

CHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY ZĘBA

400-600 zł

SZYNOWANIE ROZCHWIANYCH ZĘBÓW (ZA JEDEN PUNKT)

250 zł

Dbając o wysoką jakość świadczonych przez Nas usług, -(przeprowadzając je z najlepszą wiedzą i z wykorzystaniem najlepszych materiałów, sprzętu oraz osiągnięć współczesnej stomatologii)- ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z czym udzielamy Naszym Pacjentom gwarancji na wykonywane przez nas usługi.

GWARANCJA OBEMUJE:

 • Wypełnienia zębów – 2 lata,
 • Pierwotne leczenie kanałowe – 2 lata,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 1 rok,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 1 rok,
 • Oprotezowanie na implancie – 1 rok,
 • W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

Warunkiem pełnej gwarancji, są regularne wizyty kontrolne, odbywające się maksymalnie w półrocznych odstępach lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Warunkiem koniecznym jest także wykonywanie profesjonalnej higienizacji zębów w naszym gabinecie, tj. skaling i piaskowanie zębów, maksymalnie co 6 miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac protetycznych nieodebranych przez Pacjenta w terminie wyznaczonym przez lekarza stomatologa,
 2. Prac tymczasowych – protezy natychmiastowe, korony i mosty tymczasowe,
 3. Prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece Pacjenta.
 4. Pierwotnego leczenia endodontycznego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie (np. zmiany okołowierzchołkowe),
 5. Ponownego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo),
 6. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych brakow zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesiecy.
 7. Protez z KOPOLIMERU
 8. Jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia w wyniku:

 1. Samodzielnie naprawianych prac protetycznych (np. samodzielne klejenie, odkształcenie).
 2. Wykonanie korekt, naprawy lub zmiany w innych gabinetach stomatologicznych.
 3. Niedostatecznej higieny jamy ustnej.
 4. Urazów mechanicznych.
 5. Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 6. Nieprzestrzegania zaleceń lekarza oraz niestawienie się na wizytach kontrolnych.
 7. Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii. W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.