Certyfikaty

Certyfikaty

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDODONTYCZNEGO

Jest to specjalne wyróżnienie przyznawane Członkom Polskiego Towarzystwa Endodontycznego przez Zarząd PTE na wniosek Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE.
Celem przyznawania Rekomendacji jest wskazanie wzorcowych ośrodków endodontycznych.